Unattended Delivery Expert (Lockers/Parcelshops)

  • Full time
  • Prague
  • Posted 3 weeks ago

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

JOB DESCRIPTION

At DHL, people mean the world to us. That’s why ourgoal has always been to attract and retain the best talent the world over. Weprovide challenge and opportunity for personal and professional development. Werecognize the difference you bring to our business, and together we share thepride of building THE logistics company for the world.

DHL eCommerceSolutions is one of the divisions of Deutsche Post DHL Group,dedicated to both domestic and international parcel delivery, through ourcutting-edge cross-border products. We are looking for an UnattendedDelivery Expert to join our international team, to drive the further developmentof our parcel locker activities within eCommerceSolutions with a focus on Europe.

Position Location: somewhere in Europe

Key responsibilities:

·Manage activitiesaround hardware and software requirements creating a standardized solution forEurope

·Support andmanagement of the European activities around processes, network planning andpartner management as well as the full lifecycle of parcel lockers and parcelshops

·Manage theinterfaces between countries, business and Ops/ IT

·Workclosely with the counterparts in DHL core countries and align with other BU’s

Business skills:

·University Bachelor/ Master degree and several years of professional experience in last-mile-optimizationin general and in design and optimization of hardware and software solutions aswell as process design for parcel lockers in particular

·Deep understandingof all processes related to managing an unattended delivery network (incl.parcelshops)

·Strong analyticaland conceptual skills in combination with a quick perception of different andcomplex tasks

·Independent,structured and goal-oriented working style and excellent ability to cooperatein a dynamic team

·Very good Englishlanguage skills, any European language is a plus

·Very good MS Office skills, especially Power Point and Excel

Personal skills:

·Structured and goal-oriented mindset and excellent collaborativeskills

·Get-it-done attitude:

·Manage and achieve goals in a matrixenvironment

·Quick to adopt best practice rather thanre-invent the wheel.

·High degree of proactivity, customer andservice orientation

·Strong intercultural skills from havingworked in an international context and/or from having worked/studied abroad fora longer period of time

·Highdegree of independence

DHL Parcel Polska sp. z o.o. (dalej „DHL”) żąda podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – także dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). W szczególności DHL nie żąda przesyłania zdjęcia.Podanie przez Ciebie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez DHL oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych. Przesłanie przez Ciebie zdjęcia, oznacza wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych nim objętych.Jeśli przekazane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia w szczególności orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności ) DHL będzie przetwarzał w/w dane na podstawie artykułu 22[1] § 4 Kodeksu pracy.Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, napisz do IOD na adres: . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02- Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym w celu komunikacji z tym związanej, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego oraz – w uzasadnionych przypadkach – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem: (zakładka: Kandydat do pracy (aplikacja składana w odpowiedzi na prowadzony proces rekrutacyjny)).

To apply for this job please visit cz.talent.com.