PL/SQL Developer

 • Full time
 • Prague
 • Posted 2 months ago

Pretius

English (regular)
ETL tools (regular)
Oracle APEX (regular)
GraphQL (regular)
Oracle (regular)
Liquibase (advanced)
Relational Databases (advanced)
PL/SQL (advanced)
SQL (advanced)
Kim jesteśmy?
Zespół Pretius Low Code, który dostarcza aplikacje dla dużych i średnich firm (m.in. z sektora telco, finanse, media, zdrowie, transport i logistyka), poszukuje developerów PL/SQL. Pracujemy przy pomocy platform typu low-code/no-code (np. Oracle APEX, Outsystems, Mendix itp.). Systemy prowizyjne, aplikacje farmaceutyczne, produkty do zarządzania gospodarką przestrzenną, oprogramowanie ubezpieczeniowe czy narzędzia wspierające działy HR firm zatrudniających ponad 300 tyś. pracowników, to tylko kilka przykładów projektów nad którymi pracujemy. 

Nasz zespół liczy obecnie ponad 45 specjalistów APEX, w tym osoby z tytułem Oracle ACE oraz prelegenci na międzynarodowych konferencjach. 

Pracując z nami stajesz się częścią zespołu budującego centrum kompetencji w różnych platformach typu low-code i oferującego usługi dla klientów na całym świecie (np. w USA, Szwajcarii, Holandii, Szwecji, Grecji czy Kenii).

Chcesz zobaczyć więcej? Obejrzyj webinar zorganizowany przez Oracle, na którym CEO Pretius Low Code opowiada o przykładowych projektach zrealizowanych przez nas https://youtu.be/8ZQ-F9VjmXw?t=1110.

W jakich technologiach pracujemy?
 • SQL, PL/SQL, Oracle DB 
 • Oracle Application Express (wersja 18 i wyższe), Oracle JET, pluginy APEX,
 • Git, Liquibase, Flyway, Sonarqube
 • Oracle SQL Developer, Sublime, VS Code, DBeaver 
 • Oracle Cloud, MS Azure, AWS
 • Tomcat, Weblogic
 • Jasper, AOP
 • Camunda, Activity, Flows for APEX
 • utPLSQL, Selenium, Cypress 
Czego od ciebie oczekujemy?
 • Przynajmniej 4-letniego doświadczenia w pracy z językiem SQL i PL/SQL na projektach komercyjnych;
 • Znajomości i stosowania dobrych praktyk w wytwarzaniu i utrzymywaniu kodu bazy danych, m.in. testy jednostkowe (np. utPLSQL), wersjonowanie (np. Liquibase, Flyway), instrumentaryzacja (np. Logger), debugowanie, dokumentowanie;
 • Znajomości relacyjnych baz danych Oracle w stopniu umożliwiającym Ci swobodne rozumienie architektury systemów, uwzględniając różne metody komunikacji i wymiany danych (m.in. DB link, web service, GraphQL);
 • Mile widziana znajomość narzędzi Oracle Forms/Reports, Oracle APEX, Discoverer, ADF lub innych ze stajni Oracle.
 • Mile widziane doświadczenie w pisaniu procedur lub wykorzystaniu narzędzi ETL;
 • Znajomości języka angielskiego (lub niemieckiego, francuskiego, holenderskiego) w stopniu umożliwiającym udział w projektach międzynarodowych (dokumentacja, daily, warsztaty z klientem);
 • Gotowości na 2-3-dniowe wyjazdy na warsztaty/konferencję/spotkanie do innego miasta/kraju.
Dołączenie do Pretius oznacza:
 • Długofalową współpracę 
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy spoza granic Polski oraz rozliczanie w EUR/USD jeżeli mieszkasz zagranicą;
 • Udział w polskich i międzynarodowych projektach z doświadczonym zespołem;
 • Wsparcie w budowania marki osobistej (projektach open-source, bloga oraz udziału w konferencjach jako prelegent);
 • Możliwość dzielenia się wiedzą na uczelniach wyższych.

To apply for this job please visit cz.talent.com.