Client Services Specialist

 • Full time
 • Prague
 • Posted 4 months ago

Specialista klientské podpory, Middle/Mid office (mluvící česky) – Praha, Česká republika

Naše firemní hodnoty: cílevědomost, důvěryhodnost a ohleduplnost.

Jsme finančně-technologická společnost, která využívá poznatky od klientů a kolegů z celého světa ke zlepšení finančních služeb rodinám, malým společnostem, nadnárodním korporacím a neziskovým organizacím. Náš tým má více než 8 000 zaměstnanců pracujících ve 200 zemích. Věříme, že když jsou peníze v pohybu, mění se věci k lepšímu.

Cesta k lepšímu vždy začíná a končí u klienta!

Budeš součástí týmu vyřizujícího především příchozí hovory a e-maily zákazníků týkajících se platebních transakcí. Při své práci budeš komunikovat nejen se svým týmem, ale i s ostatními odděleními napříč společností. Budeš zodpovědný/á za svou část práce, kterou si budeš organizovat tak, abys našim klientům poskytl/a ty nejkvalitnější služby a zároveň se vše stihlo včas. Pro svou práci budeš potřebovat smysl pro detail, klientské požadavky je třeba kontrolovat v souladu s Compliance a odhalit případné nesrovnalosti. To vše a další odborné znalosti budou součástí tvého školení. Zaujala tě naše nabídka, a chceš dále rozvíjet své dovednosti v oblasti zákaznických služeb, přidej se k nám ještě dnes.

Zde jsou některé dovednosti, vlastnosti a kvalifikace, které máš:  

 • Vynikající komunikační dovednosti, chuť učit se a dále se rozvíjet v rámci organizace.
 • Schopnost efektivně spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, udržovat dobré vztahy se zákazníky i s kolegy.
 • Umět si svoji práci dobře zorganizovat a příchozím úkolům stanovit prioritu, aby vše bylo dokončeno včas.
 • Uživatelskou znalost MS Office.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího a velmi dobrou znalost anglického jazyka. (Angličtinu budeš používat každý den).

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Dne 4. srpna 2021   Western Union oznámil prodej divize Western Union Business Solutions, nicméně nábor na tuto pozici pokračuje pod Western Union. V rámci dohody o prodeji novému vlastníkovi však tato pozice přejde v případě uzavření smlouvy na kupující společnost. Případné dotazy Vám zodpoví náš náborový tým.

Přidejte se k nám a staňte se součástí mezinárodního týmu!

Western Union neustále inovuje své služby a posouvá tak kvalitu a pohodlí pro své klienty na vyšší úroveň. Díky tomu je WUBS největším světovým poskytovatelem mezinárodních platebních převodů, kterému důvěřují miliony spotřebitelů po celém světě.  Pokud jste připraveni investovat svůj potenciál a čas, abyste nám pomohli posunout naše služby zase o kousek dále, zašlete nám svůj životopis.

Jsme neustále v pohybu, a proto chceme, aby i naši zaměstnanci rostli a rozvíjeli se. S námi budete mít příležitost naučit se novým dovednostem a vybudovat si kariéru za skvělých platových podmínek a benefitů.

Naše společnost je velmi rozmanitá. Pracujeme v multikulturním prostředí, které čerpá z jedinečného globálního zázemí našich týmů a zároveň odráží lokální komunitu, ve které pracujeme.  Nediskriminujeme na základě rasy, barvy pleti, národnosti, náboženství, politické příslušnosti, pohlaví (včetně těhotenství), sexuální orientace, genderové identity, věku, postižení nebo rodinného stavu. Společnost dává během náborového řízení v souladu s platnými zákony rovné příležitosti všem uchazečům o zaměstnání, a to včetně těch se zdravotním postižením.

Client Services Specialist – Prague, Czech Republic

Are you passionate about providing a world-class customer experience? Do you want to unleash your potential for a global FinTech company that is passionate about moving money for better? Join Western Union as a Client Services Specialist.

Motivated by our values: purpose driven, globally minded, and trustworthy & respectful

We’re a FinTech that’s using insight from customers and colleagues worldwide to improve financial services for families, small businesses, multinational corporations, and non-profit organizations. We’re a team of over 8,000 employees serving 200 countries and territories. We believe when money moves, better things happen.

Better starts and ends with the customer

In this role, you will be part of a team that handles incoming calls and customer emails related to payment transactions. You will communicate with your team and other departments across the company. You will be responsible for your part of the work, which you will organize to provide our clients with the highest quality services. You will need an eye for detail as client requirements need to be checked in accordance with Compliance and any discrepancies detected. We will provide you with the required training. If you are interested and you wish to further development your customer service skills, join us today!

Here are some skills, attributes, and qualifications you will have:

 • Excellent communication skills, with a desire to learn and further develop within the organization.
 • Ability to effectively co-operate with all stakeholders, maintain good relationships with customers and colleagues.
 • Be able to organize your work well and prioritize incoming tasks so that everything is completed on time.
 • Computer literate in MS Office.
 • Fluency in Czech, at the level of a native speaker, and very good knowledge of the English language. (You will use English every day).

IMPORTANT NOTE: Following the Western Union Business Solutions divestiture announcement on August 4, 2021, recruitment efforts will continue for this position on behalf of Western Union. However, as part of the divestiture agreement, this position will transition to the purchasing company should the transaction conclude. The hiring team will be able to answer any questions you may have.

To apply for this job please visit cz.talent.com.