Architekt korporacyjny

 • Full time
 • Prague
 • Posted 2 weeks ago

LINK4 TU S.A.

RabbitMQ (nice to have)
MongoDB (nice to have)
PostgreSQL (nice to have)
Oracle (nice to have)
Anthos (nice to have)
Kubernetes (nice to have)
GCP (nice to have)
Azure (nice to have)
English (regular)
Architecture (regular)
Architekt korporacyjny

Twój zakres obowiązków:

 • współtworzenie strategii IT wspierającej biznesową strategię firmy,
 • przygotowanie, przeglądanie, ocena i rekomendowanie propozycji dotyczących rozwoju i zmian rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem potrzeb biznesowych ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
 • projektowanie architektury uzgodnionych rozwiązań informatycznych w celu optymalizacji kosztów, bezpieczeństwa, elastyczności jak również minimalizowania długu technicznego,
 • projektowanie architektury rozwiązań w środowiskach Microsoft Azure i Google Cloud Platform,
 • wspieranie procesu wdrożenia systemów informatycznych poprzez współpracę z Zespołem Rozwoju Oprogramowania, Infrastruktury oraz Zespołem Utrzymania i DevOps w zakresie wypracowania standardów technologicznych i procesów w IT, opiniowanie projektów HLD,
 • zarządzanie ryzykiem związanym z użytkowaniem zasobów IT poprzez wdrażanie i cykliczne przeglądy odpowiednich standardów i procedur oraz dąży do standaryzacji środowiska IT,
 • opiniowanie umów wpływających na zmiany w ekosystemie rozwiązań technicznych LINK4 pod kątem zgodności z wytycznymi architektury korporacyjnej i standardami rynkowymi,
 • szacowanie i monitorowanie wydatków związanych z inwestycjami w architekturę on-premise i w chmurze, ścisła współpraca z właścicielami biznesowymi/ liderami biznesowymi i kadrą kierowniczą
 • Wsparcie prowadzenia projektów.
Nasze wymagania:
 • doświadczenie w pracy w roli architekta aplikacyjnego lub korporacyjnego,
 • znajomość wzorców projektowych oraz zagadnień z obszaru infrastruktury IT,
 • znajomość zagadnień z obszaru integracji systemów korporacyjnych,
 • wiedza z obszaru nowoczesnych trendów i wyzwań IT.
Mile widzine:
 • praktyczne doświadczenie w budowaniu lub pracy z rozwiązaniami chmurowymi Azure lub GCP znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość niektórych naszych narzędzi: Kubernetes, Anthos, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ, Redis, Ansible, Terraform
To oferujemy:
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • pracę w trybie hybrydowym (mile widziana obecność w biurze raz w tygodniu, ale to zależy od indywidualnych preferencji kandydata), 
 • wdrożenie na stanowisko pracy – przekażemy Ci naszą wiedzę oraz doświadczenie, abyś mógł/a komfortowo rozpocząć pracę i rozwijać swoje kompetencje,
 • świadczenia dodatkowe: prywatną opiekę medyczną, kartę Mulitsport, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, liczne akcje na rzecz pracowników, program Rodzina LINK4,
 • kulturę organizacyjną opartą na trzech wartościach: klient, mistrzostwo, szacunek – w centrum naszego zainteresowania zawsze jest klient, swoimi działaniami dążymy do mistrzostwa, a podstawą naszych relacji jest szacunek.

To apply for this job please visit cz.talent.com.