Accreditation Know Your Customer Specialist

 • Full time
 • Prague
 • Posted 2 weeks ago

Specialista KYC (akreditace a onboarding) (mluvící česky) – Praha, Česká republika

Naše firemní hodnoty: cílevědomost, globální smýšlení, důvěryhodnost a ohleduplnost.

Jsme finančně-technologická společnost, která využívá poznatky od klientů a kolegů z celého světa ke zlepšení finančních služeb rodinám, malým společnostem, nadnárodním korporacím a neziskovým organizacím. Náš tým má více než 8 000 zaměstnanců pracujících ve 200 zemích. Věříme, že když jsou peníze v pohybu, mění se věci k lepšímu.

Cesta k lepšímu vždy začíná a končí u klienta!

Na pozici Specialista KYC budete plně zaškoleni naším akredičním týmem, který analyzuje a zkoumá nové klienty, a zajišťuje, aby noví klienti splnili nezbytné legislativní požadavky a zásady. Po analýze všech požadovaných informací se rozhodnete, zda s nimi společnost uzavře nebo ukončí obchodní vztah. Na této pozici budete mít příležitost pracovat a rozvíjet se v profesionálním multikulturním prostředí. Kromě toho bude tato role vyžadovat i podporu ostatním kolegům, školení nových zaměstnanců, audity a realizaci dalších menších projektů nebo ad-hoc úkolů.

Budou se Vám určitě hodit (není to ale podmínkou) předchozí zkušenosti v oblasti

 • Operations, Middle-Office, Back-Office, Know Your Customer, Compliance, Anti-Money Laundering nebo v obdobné oblasti.
 • Požadujeme dobré komunikační dovednosti v češtině a angličtině slovem i písmem.
 • Je důležité, abyste používali analytické dovednosti k identifikaci problémů a poskytovali řešení.
 • Abyste byli schopni efektivně pracovat, stanovovali si správně priority a měli dobrý time management. 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Dne 4. srpna 2021   Western Union Business Solutions oznámil prodej divize Western Union Business Solutions, nicméně nábor na tuto pozici pokračuje pod Western Union. V rámci dohody o prodeji novému vlastníkovi však tato pozice přejde v případě uzavření smlouvy na kupující společnost. Případné dotazy Vám zodpoví náš náborový tým.

Přidejte se k nám a staňte se součástí mezinárodního týmu!

Western Union neustále inovuje své služby a posouvá tak kvalitu a pohodlí pro své klienty na vyšší úroveň. Díky tomu je WUBS největším světovým poskytovatelem mezinárodních platebních převodů, kterému důvěřují miliony spotřebitelů po celém světě.  Pokud jste připraveni investovat svůj potenciál a čas, abyste nám pomohli posunout naše služby zase o kousek dál, zašlete nám svůj životopis.

Jsme neustále v pohybu, a proto chceme, aby i naši zaměstnanci rostli a rozvíjeli se. S námi budete mít příležitost naučit se novým dovednostem a vybudovat si kariéru za skvělých platových podmínek a benefitů.

Naše společnost je velmi rozmanitá. Pracujeme v multikulturním prostředí, které čerpá z jedinečného globálního zázemí našich týmů a zároveň odráží lokální komunitu, ve které pracujeme.  Nediskriminujeme na základě rasy, barvy pleti, národnosti, náboženství, politické příslušnosti, pohlaví (včetně těhotenství), sexuální orientace, genderové identity, věku, postižení nebo rodinného stavu. Společnost dává během náborového řízení v souladu s platnými zákony rovné příležitosti všem uchazečům o zaměstnání, a to včetně těch se zdravotním postižením.

Know Your Customer Specialist Prague, Czech Republic

Do you imagine yourself working an analytical job yet being surrounded by a diverse and challenging environment? How about working for a global fintech company in a team that is passionate about serving our customers and preventing illegal financial transactions? Join Western Union as an Accreditation Know Your Customer Specialist.

Motivated by our values: purpose driven, globally minded, and trustworthy & respectful

We’re a FinTech that’s using insight from customers and colleagues worldwide to improve financial services for families, small businesses, multinational corporations, and non-profit organizations. We’re a team of over 8,000 employees serving 200 countries and territories. We believe when money moves, better things happen.

Better starts and ends with the customer

You will be fully trained to support our accreditation team by investigating and analyzing new customer accounts in order to make sure they meet all necessary requirements, legislation, and policies. After gathering all required information about the customers, you will decide whether to pursue or terminate business relationships with them. Here you will have an opportunity to work and develop in a professional multicultural environment. In addition, the role will require helping colleagues and management with training new staff, audits and support projects, or any additional ad-hoc tasks.

Here are some skills, attributes, and qualifications you will have:

 • Experience in Operations, Know Your Customer, Compliance, Anti-Money Laundering or relevant field
 • Effective communication skills in both verbal and written Czech and English is mandatory, another European language is a plus
 • Initiative and commitment to overcome obstacles and meet the end goal
 • Ability to use analytical skills to identify problems and provide solutions
 • Capability to work and prioritize effectively under stress, time management skills

IMPORTANT NOTE: Following the Western Union Business Solutions divestiture announcement on August 4, 2021, recruitment efforts will continue for this position on behalf of Western Union. However, as part of the divestiture agreement, this position will transition to the purchasing company should the transaction conclude. The hiring team will be able to answer any questions you may have.

To apply for this job please visit cz.talent.com.